Välkommen

till

Åkarps Hem & Trädgård

Priser

Enstaka städuppdrag 450 kr/tim

Abonnemangsstäd

430 kr/tim (1 gång/månad)

410 kr/tim (2 gånger/månad)

380 kr/tim (4 gånger/månad)

Trädgårdsservice 450 kr/tim

Om Ni har rätt att utnyttja RUT avdraget blir det HALVA PRISET på Er faktura på de tjänster som berörs. Vi sköter all kontakt med Skatteverket.

Företaget har F-skattsedel och Ansvarsförsäkring

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete

och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För rutarbete medges skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden men högst 50 000 kr per person och år. För personer som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 65 år gäller dock att skattereduktionen för rutarbete får uppgå till högst 25 000 kr per person och beskattningsår.

Betalning:

Du betalar mot faktura som postas eller mailas i samband med månadsskiftet. I fakturan specificerar vi datum, antal städtimmar, belopp, moms och övrig väsentlig information.

Garanti:

Vi lämnar garanti på städningen, 24 timmar från städningstillfället. Om du inte är nöjd med arbetet ber vi dig att kontakta oss inom 24 timmar och göra en reklamation.

Hur blir jag kund?

 

- Ring oss på 0702-96 01 34 eller skicka ett e-mail till Malena@akarpshemtradgard.se

 

- Vi besöker Er och vi går igenom vad som ska göras.

 

- Vi bestämmer tid, dag och hur ofta Ni vill ha denna service.

 

- Klart!

 

- Mötet är kostnadsfritt!